AFŞİN KAYMAKAMLIĞI  ETİK KOMİSYONU
 
 
 
 
13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 29. Maddesinde yer alanKurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur..” hükmü gereğince Kaymakamlığımızca oluşturulan Etik komisyonunda yer alan Başkan ve üyelere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
 
 
 
 
 
           
                                                                                                                     
ADI SOYADI
KURUMU
ÜNVANI
GÖREVİ
Nadir GÜNEŞLİ
Kaymakamlık
İlçe Yazı İşleri Müdürü
Etik Kurulu Başkanı
Hanifi AKKAYA
Kaymakamlık
V.H.K.İ
Üye
 
Cüneyt AYHAN
Kaymakamlık
Bilgisayar İşletmeni
Üye