AFŞİN KAYMAKAMLIĞI ARABULUCULUK KOMİSYONU
 
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun "Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi" başlıklı 15 inci maddesinin 8 inci fıkrasında hüküm altına alınan komisyonlardan  Kaymakamlığımız  bünyesinde oluşturulan Arabuluculuk Komisyonu 06/03/2019 tarih ve  345 sayılı Kaymakamlık Onayı ile oluşturulmuş olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.
 
 
 
 
AFŞİN KAYMAKAMLIĞI ARABULUCULUK KOMİSYONU
 
 
 
Sekreterya:      Afşin Kaymakamlığı Hukuk İşleri Şefliği
 
 
 
Adres:              Efsusturan Mah. A. Nazım KAYNAK Bulvarı Hükümet Konağı No:25 Afşin / KAHRAMANMARAŞ
 
 
 
E-posta:           afsinkaymakamligi@gmail.com
 
 
Telefon:           (344) 511 93 01
 
 
Faks:                (344) 511 80 02