FERMANLARDA ASHAB-I KEHF PROJESİ

Proje Kenti Afşin projelerinden olan kaymakamlığımızca yürütülen 'Fermanlarda Ashab-ı Kehf' projesi kapsamında, Ashab-ı Kehf ile ilgili 9 adet ferman ve berat İlçemizin tarih ve kültür mirasına kazandırılmıştır. Önümüzde ki günlerde toplu olarak sergilenecek olan ferman ve beratlardan ilkini takdirlerinize sunuyoruz. Ferman ve beratlarda bizzat Afşin' deki Ashab-ı Kehf' i işaret eden ifadeler ve bu külliyenin iş ve izlemlerine yönelik talimatlar, Osmanlı İmparatorluğunun Haremeyn-i Şerifeyn Vakıflarından olan Afşin (Efsus) Ashab-ı Kehf'e ne kadar önem verdiğini ve burasını Ashab-ı Kehf olarak kabul ettiğini göstermektedir.

''Fermanlarda Ashab-ı Kehf' adlı projemiz Ashab-ı Kehf' in tanıtımına yönelik olarak bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacak deliller sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde UNESCO Dünya Kültür Mirası Aday listesine alınan Afşin Ashab-ı Kehf Külliyesiyle alakalı bu ferman ve beratlarda o zamanki Maraş Kazası Elbistan Nahiyesinde bulunan Ashab-ı Kehf-i Şerifin iş ve işleyişleriyle alakalı bilgiler yer almakta ve Osmanlı Devleti zamanında Ashab-ı Kehf' e ne kadar önem verildiği, bizzat saraydan ferman ve beratlarla idare edildiği görülmektedir.

Burada en önemli husus Osmanlı İmparatorluğunun, Maraş Kazası Elbistan Nahiyesi Emirli Köyündeki Külliyeyi Ashab-ı Kehf olarak nitelendirmekte ve vakıf olarak idare etmekte, tüm görevlendirmeleri (Seyyid kişiler) iş ve işlemleri bizzat padişahın ferman ve beratlarıyla yapmasıdır. O dönemdeki Efsus, Nişanıt, Gerger, Kayapınar, Emirli Köylerinin isimleri fermanlarda geçmektedir. Yaklaşık 407 yıl halife olarak İslam Dünyasının başı olmuş Osmanlının bu tavrını göz ardı edilemez.


Bu proje çalışmalarında ferman ve beratları günümüze kadar koruyan Hasan POLAT' a ve ailesine, yardımlarını esirgemeyen Afşin-Der Başkanı Ahmet ARDIÇ' a, Süleyman GÖNEN' e ve proje ekibine teşekkür eder, bu projenin İlçemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.1- I.Abdulhamid Han' ın Ashab-ı Kehf Fermanı

Osmanlı Devletinin ve halifelik makamının Afşin Ashab-ı Kehf Külliyesine gösterdiği ehemmiyeti ortaya çıkaran 1. Abdulhamid Han'a ait bu ferman Osmanlının Afşin Ashab-ı Kehf Külliyesinin Haremeyn-i Şerifeyn Vakıflarından biri olduğunu kabul ettiğini göstermektedir.
2- Sultan I. Mahmut' un, Elbistan Kadısına Gönderdiği Ferman

Fermanda; Maraş Sancağı Elbistan Kazasında bulunan Hz. Ashab-ı Kehf-i Şerif Vakfından ve Efsus, Nışanıt, Sevin ve Kayapınar Köylerinden bahsetmektedir…


[galeri:167]

3- Padişah II. Mahmut' a ait Berât.

Berât Anadolu vilayeti Maraş Sancağında olan Elbistan Kazasına bağlı orta naiblik nahiyesindeki Ashab-ı Kehf-i Şerif Vakfının hisse paylarıyla ilgili Seyyid Hüseyin oğlunun elinde olan beratın Padişahın tahta geçişiyle yenilenmesinden bahsetmektedir….


[galeri:168]

4-I.Mahmut'un Ashab-ı Kehf Fermanı

Ferman; Maraş Vilayeti Elbistan kazası Emirler köyü Ashab-ı Kehf-i Şerif Vakfında görevli Seyyid İbrahim ile Seyyid Osman arasındaki itilaf üzerine gönderilmiştir…[galeri:169]

5-I.Abdulhamid Han' ın Ashab-ı Kehf Beratı

Berat; Mekke Medine Vakıflar Bakanı Beşir Ağa tarafından, Maraş sancağı Elbistan Kazası Ashab-ı Kehf-i Şerif Vakfına seyyid ataması ile ilgilidir..[galeri:170]

6-Abdulmecid Han' ın Ashab-ı Kehf Beratı

Berat; Mekke-Medine'ye bağlı vakıftan Maraş sancağında olan Ashab-ı Kehf-i Şerif Vakfının görevlisi Es-Seyyid Ömer bin Seyyid Ebu Bekir oğlunun, elinde olan beratın yenilenmesinden bahsetmektedir...[galeri:171]

7- II. Mahmut'un Ashab-ı Kehf Beratı.

Berat Maraş Şehrinin Elbistan Kasabasında bulunan orta vekillikteki Ashab-ı Kehf Cami-i şerifinde hatip olarak görev yapan Es-Seyyid Muhammedin vefatı ile boşalan hatiplik görevine onun oğullarından Mevlana Es-Seyyid Muhammed isimli kardeşlerin görevlendirilmesini anlatmaktadır…[galeri:172]

8-I. Mahmut'un Ashab-ı Kehf Fermanı

Ferman; Elbistan ve çevresinde bulunan Gergercik Şehri isimli yerdeki vakıf tarlalarına tecavüz edip 50 seneden beri zorla eken şahısları, Vakıfta görevli Seyyid Muhammed ve Kardeşleri tarafında Padişaha bildirmeleri üzerine tecavüz edenlere müdahale edilmesi ve gereğinin yapılmasını anlatmaktadır…
[galeri:173]

9-I. Abdülhamit' in Ashab-ı Kehf Berâtı

Berât; Mekke-Medine Vakıflar bakanı olan Beşir Ağanın Divanı Hümayuna arz gönderip nezareti altında olan Vakıftan Maraş Kazası Elbistan Kasabasında vaki Ashab-ı Kehf-i şerifte görevli Seyyid Ali' nin görevden ayrılması ile yerine Maraş vekili Mevlana Mustafa oğlunun aynı hisse (1/6) ile görevlendirilmesi teklifi üzerine yazılan berâttır…
[galeri:174]