İlçEnİn tarİhİ M.Ö. 4000 yıllarına dayanmaktadır. AFŞİN - Elbİstan ovasının batısında, Bİnboğa Dağlarının doğu eteklerİnde kurulmuş olan İlçe daha öncelerİ EFSUS ve YARPUZ İsİmlerİnİ almıştır. BU OVADA KURULAN en eskİ yerleşİm YERLERİNDEN bİrİSİDİR. AFŞİN İSMİ sELçUKLU HÜKÜMDARI ALPARSLAN' IN KOMUTANLARINDAN AFŞİNBEY' İN İSMİNDEN ALMIŞTIR. AFŞİNBEY BÖLGEYİ FETHEDEN KOMUTANDIR. İlçemİz 02/08/1944 gün ve 4642 Sayılı Kanun İle İlçe olarak teşkİlatlanmıştır.