T.C.

AFŞİN KAYMAKAMLIĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'AFŞİN İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE VE DENGİ DÜZEYİNDEKİ OKULLARIN ÇEVRESİNDE ALINACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ OKULLA İLİŞİĞİ OLMAYIP OKUL ÇEVRESİNDE TOPLANAN ŞAHISLARIN OKUL ÇEVRESİNDEN UZAKLAŞTIRILMASI VE BUNA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI HAKKINDA YÖNERGE'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/11/2018

 

 

 

AFŞİN İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE VE DENGİ DÜZEYİNDEKİ OKULLARIN ÇEVRESİNDE ALINACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ OKULLA İLİŞİĞİ OLMAYIP OKUL ÇEVRESİNDE TOPLANAN ŞAHISLARIN OKUL ÇEVRESİNDEN UZAKLAŞTIRILMASI VE BUNA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI HAKKINDA

YÖNERGE

 

 

Amaç


Madde 1- Afşin ilçe sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması, okul çevresinde şiddetin önlenmesi, bu kararla özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması muhtemel gürültü, kavga, taciz vb. olayların önüne geçilmesi, okulların çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak okul ile ilişiği olmayan işsiz güçsüz, boşta gezen kişilerin okul çevresini mekan tutmalarının önüne geçilmesi, bu kişilerden öğrenci ve öğretmenlerimize gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikelerin engellenmesi, uyuşturucu satıcılarının asıl hedefinin gençlerimiz olduğu hususu dikkate alınarak okul çevresinde uyuşturucu, uçucu madde vb. madde kullanımı ile mücadele edilmesi, yasa dışı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü örgütlerin gençlerimizi kandırmalarının engellenmesi amaçlanmaktadır.


Kapsam


Madde 2- Bu yönerge, Afşin İlçe sınırları içerisinde bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki okulların bahçesini ve okulun yakın çevresini kapsar.
 


Dayanak


Madde 3- Bu yönerge 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/B, Ç ve 66. Maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 26.09.2007 tarihli ve 'Okullarda Güvenli Eğitim Ortamının Sağlanması' konulu İçişleri Bakanlığının 2007/88 Sayılı Genelgesi ile 22.09.2013 tarihli ve 'Güvenli Okul- Güvenli Eğitim Projesi' konulu İçişleri Bakanlığının 2013/4 Sayılı Genelgesi uyarınca hazırlanmıştır.

 


Sorumluluk


Madde 4- Bu kapsamda aşağıdaki belirtilen tedbirler alınmıştır.
 

a) İlkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki okulların çevresinde, bahçesinde veya okul dış kapısı önünde, okulun yakın çevresinde okul öğrencisi olmayan, okulla ilişiği bulunmayan ve öğrenci velisi olmayan şahıslar okul çevresinde bulundurulmayacaktır.

 

 

b) Öğrencilerin, şiddet içeren olaylardan, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan, ruhsal, bedensel yönden etkileyecek diğer olumsuz unsurlardan, yasa dışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden korunması için, okul ile ilişiği bulunmayan işsiz güçsüz, boşta gezen, durumundan şüphelenilen kişilerin okul önünü ve okul çevresini mekan tutmaları önlenecektir. Kolluk kuvvetleri gerekli tedbirleri alacaklardır.

c) Ayrıca ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki okulların çevresinde, bahçesinde veya okul dış kapısı önünde, okul öğrencisi olup (sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde bulunan öğrenciler hariç) mazereti olmaksızın ders saatlerinin dışında şahısların bulunmasına izin verilmeyecektir.

 

 

Cezai Hükümler

 

Madde 5- Bu Yönergenin 4. maddesinin (a) ve (b) bendinde alınan kararlara uymayanlar hakkında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

 

Yürürlük

 

Madde 6- Bu Yönerge 12/11/2018 tarihinde yürürlüğe girer. Kaymakam tarafından lüzum görüldüğünde değiştirilir yada yürürlükten kaldırılır.

 

Yürütme


Madde 7- Bu Yönergeyi Afşin Kaymakamı yürütür.

 

 

Afşin İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Düzeyindeki Okulların Çevresinde Alınacak Tedbirlerle İlgili Okulla İlişiği Olmayıp Okul Çevresinde Toplanan Şahısların Okul Çevresinden Uzaklaştırılması ve Buna Uymayanlara İdari Para Cezası Uygulanması Hakkında

Yönergesini yukarıdaki şekliyle Olurlarınıza arz ederim. 12/11/2018

 

 

 

Nadir GÜNEŞLİ

İlçe Yazı İşleri Müdürü

 

 

 

 

 

 

OLUR

12/11/2018

 

Ahmet Can PINAR

Afşin Kaymakamı