İLAN
 
AFŞİN KAYMAKAMLIĞINDAN
 
 
 
Avukat Ömer ÇIKIN'ın Kaymakamlık Makamına 07.08.2017 tarihinde sunmuş olduğu, Aşık Mahsuni Şerif'in  mülga köyü olan Berçenek Mahallesinde 11-12-13 Ağustos 2017 tarihlerinde etkinlik ( şenlik, konser  v.s. ) yapılacağına dair talebi değerlendirilmiştir.
 
Yapılan risk analizi  çerçevesinde; İlçemiz sınırları içerinde tesis olan huzur ve güven ortamı ile kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, planlanan etkinlik 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç maddesi ve  2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11. maddesi doğrultusunda 09.08.2017 tarih ve 492-E.1406 sayılı kararı ile ilçe genelinde YASAKLANMIŞTIR.        
 
 
İLANEN DUYURULUR