Yazı İşleri Müdürü:Nadir GÜNEŞLİ
Hükümet Konağı 3. Kat
Personel Sayısı : 12
Telefon Numarası:511 93 01
Faks Numarası: 511 80 02